Lagkamp Norge vs. Danmark
25. januar 2019

Til medlemmene i Raufoss Bokseklubb

Til medlemmene i Raufoss Bokseklubb

13.02.2019

Innkalling til årsmøte i Raufoss Bokseklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Raufoss Bokseklubb.

Årsmøtet avholdes den Tirsdag 12.03.2019 Kl 20.00 på Badeland Gjestegård, Badelandveien 74, 2830 Raufoss.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet,

må sendes styret senest 04.03.2019 til ole-alex@live.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i klubblokalene.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Raufoss Bokseklubb